Jak správně topit v krbových kamnech

Jak správně topit v krbových kamnech

Topení v kamnech je levné, ekologické a navíc pohled do plápolajícího ohně dokáže navodit tu správnou domácí atmosféru. Je ale důležité vědět, jak správně topit.

I to má totiž své zásady, které byste měli dodržovat. Budete-li dodržovat všechna pravidla, kamna vám budou sloužit efektivně a po dlouhé roky. V případě, že nebudete zařízení používat správně, může dojít i k jeho nevratnému poškození.

Vhodné dřevo

Základem je nákup toho správného dřeva a také jeho dostatečné vysušení. Mokré dřevo nadělá více paseky než užitku.

 • Mokré dřevo špatně hoří a také vzniká více spalin, ty se usazují na skle či ve spalinových cestách.
 • Větší výdrž a tím pádem i výhřevnost mají tvrdá dřeva – buk, dub, habr.
 • Měkké dřevo se rychleji rozhoří – smrk, borovice, bříza.
 • Ideální je kombinovat měkké a tvrdé dřevo.
 • Pro skladování dřeva musíte mít vhodný větraný přístřešek, na dřevo nesmí pršet.
 • Dřevo schne asi 2-3 roky.
 • Dřevo na vytápění by mělo mít vlhkost maximálně do 20 %.

Správná příprava kamen

Než kamna zapálíte, je potřeba je řádně připravit:

 • Nejprve otevřete všechny vzduchové přívody. Aby se oheň rozhořel, potřebuje kyslík.
 • Poté otevřete kouřovou klapku.
 • Ukliďte kamna – vymeťte popel, otřete začouzené sklo.
 • Až poté můžete začít skládat do kamen či krbu palivo.

jak-zatopit-v-krbu

Topení v kamnech

Asi každý zná metodu zapalování pomocí novin a třísek. Podle nových studií by se ale měl oheň zapalovat od shora dolů. Díky tomu by se měla snížit produkce emisí a oheň během několika minut přestane kouřit. Možná se vám může zdát, že tento systém nedává smysl, protože každý je zvyklý podpalovat oheň zespodu, ale uvidíte, že tento nový způsob je efektivnější a pomůže vám ušetřit i nějakou tu korunu.

Jestliže podpalujete kamna starším způsobem, tedy zespodu, tak oheň hoří příliš rychle, tím pádem kamna a komín nemají dostatek času, aby se stihla zahřát, a nemají dostatečný tah.  Tím dochází k hromadění kouře v kamnech. To je důvod proč jsou kamna špinavá, zejména tedy sklo od kamen, ale špína se usazuje i v komínovém tělese, které musí vyčistit kominík.

Pro podpal je lepší používat měkké dřevo, jelikož to se rychleji rozhoří. Tvrdé dřevo hoří pomaleji a po delší dobu. Dřevo neskladujte přímo vedle kamen, protože tak by ještě více vysychalo a tím by ztrácelo na výhřevnosti. Čerstvé ani mokré dřevo do kamen nikdy nedávejte – může zařízení poškodit, zapáchá a navíc nekvalitně hoří.

Roštová a bezroštová topeniště

Jestliže je zařízení vybaveno roštem, proudí spalovací vzduch ke dřevu právě skrz tento rošt. U těchto modelů je lepší zapalovat dřevo zezdola. V případě, že máte kamna či krb bez roštu, zapalujte dřevo ze shora. Jste-li majitelem biotopeniště, také volte zatápění ze shora.

Na podpálení budete potřebovat:

 • polínka z jedle o rozměrech 3x3x20 cm,
 • polena dobře vyschlého dřeva,
 • podpalovač z dřevité vlny,
 • sirky, zapalovač.

Jak postupovat:

 1. Nejprve vyskládejte silná polena a na ně tenčí polínka. Mezi dřevem musí být mezera. Pokud máte velká kamna, dávejte polínka na sebe křížem. Jestliže je krbová komora úzká, volte podélné skládání. Co se týče množství topiva, řiďte se návodem k vašim kamnům.
 2. Na velká polínka umístěte jedlové třísky. Mezi třísky dejte podpalovač z dřevité vlny a nad něj ještě další jedlové třísky. Následně můžete zapalovat.
 3. Díky tomuto postupu dřevo hoří od shora dolů. Sice déle trvá, než se dřevo rozhoří, ale celý postup je kontrolovanější a také se tím značně sníží množství kouře. Pokud se po několika minutách půjdete podívat ven na komín, uvidíte naprosté minimum kouře, který z něj vychází. Jestliže je kouře příliš, je potřeba nechat kamna a komín zkontrolovat kominíkem.

topeni-v-krbu

Během hoření nechte komínovou i vzduchovou klapku otevřenou. Pokud tyto klapky zavřete či přivřete, budou se mnohem více tvořit saze a dehet, které zanesou krbovou komoru, sklo i spalinové cesty.

Přikládání do kamen

Dřevo přiložte v momentě, kdy jsou v kamnech jen žhavé uhlíky. Pokud přiložíte přímo do ohně, místnost zaplní kouř, a to je samozřejmě nežádoucí. Navíc dnešní moderní kamna nejsou zkonstruována tak, aby se ještě během hoření otevíraly dveře.

 • Přívod vzduchu nastavte tak, aby kouř putoval do komína.
 • Zavřete tzv. sekundární přívod vzduchu (obvykle je na horní části dvířek).
 • Otevřete hlavní přívod vzduchu.
 • Otevřete pomalu dvířka od krbu.
 • Přiložte další dřevo.
 • Následně dveře zavřete a můžete otevřít přívody vzduchu. Tím dojde ke vznícení nového dřeva.
 • Se dřevem to nepřehánějte, jinak by se mohl oheň uhasit.

Údržba kamen

Topení v kamnech není jen o výběru toho správného dřeva. I o samotná kamna je nutné pečovat. Rozhodně do nich nedávejte plasty, nalakované dřevo a další věci, které tam nepatří. Předtím, než kamna zapálíte, vyčistěte je. Vymeťte popel, pokud ho tam necháte, bude dřevo špatně hořet. Také pravidelně čistěte sklo, nejen že začouzené sklo nevypadá hezky, ale když to bude dělat pravidelně, bude čištění snadnější. I vnitřek kamen občas vyčistěte dle potřeby.

Pokud ucítíte z nových kamen zápach, je to normální. Kamna jsou opatřena ochranným lakem, ten se vypálí v momentě, kdy v kamnech poprvé zatopíte. Dalším důvodem zápachu může být špatná technika topení. Dřevo může být mokré nebo je mezi poleny málo prostoru a vzduch nemůže řádně proudit.

Správná příprava komína:

 • Nejčastějším problémem je nedostatečný tah do komína.
 • Komín musí být dostatečně vysoký.
 • Před namontováním kamen nechte komín vyčistit.
 • Komín musí být řádně vyspárovaný.

Správný způsob topení poznáte podle čistého skla

Pokud je sklo vašich kamen nebo krbu čisté, je to známka toho, že topíte správně. Čistá musí být i krbová komora. V případě, že topíte správně a teploty jsou v rozmezí 400-500 °C, tak nedochází k usazování dehtu.